O GALERIJI

Glavnina programa Galerije Simulaker je namenjena predstavljanju sodobne, aktualne produkcije s področja likovnih umetnosti. Galerija je bila leta 2006 vzpostavljena kot neodvisna in nekomercialna platforma za predstavitev in promocijo raznovrstnih sodobnih umetniških praks, s čimer sta Novo mesto oziroma širša Dolenjska regija nedvomno okrepila prisotnost na zemljevidu tistih slovenskih krajev, ki kontinuirano negujejo in razvijajo sodobno likovno produkcijo. Program galerije je bil že v samem začetku zasnovan v želji po čim bolj heterogenem in obenem kvalitetnem sklopu vsebin, ki naj v lokalnem in širšem evropskem kontekstu odražajo pluralnost sodobnih umetniških praks. Program galerije je bil in še vedno je zasnovan na način, da ne le sledi, temveč tudi pripomore k razvoju področja in postavljanju kvalitativnega standarda na nacionalni ravni.

NAJEM

Galerija Simulaker je primeren prostor za organizacijo poslovnih in protokolarnih predstavitev, novinarskih konferenc seminarjev in podobnih prireditev. Najem galerije je možen kadar redna razstavna dejavnost dopušča izvedbo tovrstnih dogodkov.

3D PREZENTACIJA