Javni poziv Prva priložnost

V novomeški galeriji Simulaker objavljamo razpis za razstavni projekt, namenjen avtorjem in avtorskim skupinam mlajšim od 30 let, ki delujejo na območju Slovenije. Prijavijo se lahko posamezni avtorji/avtorice ali avtorske skupine ter kuratorji/kuratorice z razstavnimi projekti. Namen razpisa je spodbuda in promocija obetavnih mlajših umetnikov in umetnic, kuratorjev in kuratoric, ki ustvarjajo in delujejo na kateremkoli področju vizualnih ali intermedijskih umetnosti.

Razstava se bo v galeriji Simulaker odprla konec meseca avgusta oziroma začetek septembra 2016 (po dogovoru z avtorjem/avtorico/avtorji izbranega projekta). Izbranemu avtorju/avtorici/avtorjem bo izplačan honorar za razstavo v višini 300 evrov (bruto). Galerija Simulaker bo poskrbela za promocijo razstave, transport del, opremo in tehnično podporo pri postavitvi ter glede na potrebe tudi za morebitno namestitev avtorjev v času postavitve.

Pri izboru bo upoštevana izvirnost in kvaliteta projekta ter njegova izvedljivost. Z naklonjenostjo bomo obravnavali še zlasti tiste razstavne projekte, ki v postavitvi vključujejo tudi same prostorske danosti galerije, kot tudi projekte, ki bi v galeriji Simulaker doživeli svojo krstno predstavitev (Ni pogoj za prijavo.). Organizatorji razstave si pridržujejo pravico, da ne izberejo nobenega izmed predlaganih projektov. Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 7. julij 2016.

Prijave naj vsebujejo:
– vsebinski in tehnični opis projekta
– vizualno dokumentacijo
– kratek življenjepis prijavitelja
– kontakte prijavitelja (obvezna telefonska številka in elektronski naslov)

Rezultati razpisa bodo znani najkasneje do 20. 7. 2016; vsi prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti. Dodaten tloris in fotografije prostora galerije – oziroma kakršnekoli dodatne informacije – lahko zainteresirani prejmejo na zahtevek, poslan na spodnji elektronski naslov.

Vloge bo preučila komisija, ki jo sestavljajo: Živa Kleindienst, kuratorica galerije Simulaker, Miha Horvat (Fundacija Sonda), umetnik ter Lara Plavčak, kuratorica, Kino Šiška.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na naslov:

ziva.kleindienst@simulaker.si

OBVEZNO V NASLOVU: RAZPIS SIMULAKER 2016

Dodatne informacije:
Živa Kleindienst, vodja galerije Simulaker
e-pošta: ziva.kleindienst@simulaker.si
tel: 040 852 018
spletna stran: www.simulaker.si

Izdaja: