30.07.2007
Davide Grassi
Vročica satelitne noči

Potovanje se ne začne in ne konča doma. Vmes je cel planet. S 365 megabiti okoli sveta.

»V filmu Koyaanisqatsi Godfreya Reggia (1982) je konflikt med civilizacijo in tehnologijo na eni ter naravo na drugi strani, prikazan skozi bogato sosledje podob. Ta konflikt skozi sekvence podob, specifičnega ritma režije in še posebej zaradi intenzivne glasbe Philipa Glassa, sprošča napetost, ki na koncu pripelje do skorajda apokaliptične eksplozije.
Toda v delu Vročica satelitne noči je dihotomija civilizacija/tehnologija vs. narava presežena v soočenju z dejstvom, da je danes aktualnejše razmerje civilizacija vs. nove tehnologije.«