12.07-28.07.2018
Anja Jelovšek
Temelji

Vizualna umetnica Anja Jelovšek se z umetniškim projektom Temelji loteva kompleksne sociološke tematike, ekonomije osebnih odnosov v intimnem prostoru družine. V izhodišču razstavljenih umetniških objektov je drugačno gledišče pogleda na potrošne materialne dobrine, ki so osnovni gradnik umetniškega dela; ne v kontekstu trgovine ali zaslužkarskih strategij, temveč v kontekstu intimnosti doma, kjer potrošni predmeti postanejo aktivni sosnovalci odnosov in neizbežen temelj za funkcionalno družino, ki pa je na drugi strani tudi ne zagotavljajo.

Avtoričina nova produkcija bazira na opazovanju snovanja medosebnih družinskih odnosov ter njenega spremljanja skoraj vsakodnevnih domačih ritualov deljenja in uporabe določenih materialnih dobrin, ki nastopajo kot nosilci mediacij v umetničini družini. Anja Jelovšek ne zbira embalaže porabljenih dobrin vsevprek, temveč mleka, ki je ena izmed temeljnih in najbolj potrošnih dobrin marsikaterega gospodinjstva. Mleko, katerega embalažo uporabi za kalup belih opek, izpostavi kot simbol zadovoljevanja človekovih potreb v gospodinjski skupnosti, simbol skrbi in odgovornosti za druge družinske člane. Skozi deljenje določenih dobrin ter skozi to, kaj s potrošnimi dobrinami eden drugemu omogočamo, se izražajo razmerja med ljudmi, v katerih čustva in občutki pogosto ostanejo neizrečeni. Tako konzumni predmeti niso nič manj udeleženi v tem, čemur rečemo osebni odnosi. Nasprotno, skozi njih tudi le-te vzpostavljamo.

Temelji razpirajo potrošnjo v okviru čustvenih osebnih odnosov in se naslanjalo na netabuizirano distribucijo čustev, ki je regulirana s potrošnimi produkti in spodbujana s strani kapitala. Razstava v tem duhu vodi intimni dvogovor med objektom iz unikatnih belih opek in silhueto osnovne predstave hiše.

_

Anja Jelovšek (1990) je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Je prejemnica Priznanja ALUO za posebne dosežke v študijskem letu 2013/2014, nominiranka za nagrado OHO – osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike v Sloveniji do 40. leta starosti (2017) ter prejemnica Delovne štipendije Ministrstva za kulturo (2018). Sodelovala je na več skupinskih razstavah (Galerija P74, Galerija Miklova hiša, Jakopičeva Galerija, MSU Zagreb, OVNI Festival Nice, Galerija ŠKUC, GalerijaGallery, UGM Maribor, Fotopub itd.) in se samostojno predstavila v Galeriji P74 (2015), Dobri Vagi (2018), v KitArt Kibla (2018) ter HOoST (2018).

_

Kuratorka: Anja Zver