31.03-22.04.2017
Milan Ketiš
Skica za tempelj

»V sodobnem času obstaja vrzel med racionalnim znanstvenim pogledom na svet in metafizičnim ali duhovnim in mitološkim. Pojavi se vprašanje, ali imamo sploh sodobno mitologijo in kakšno vlogo imajo pri tem umetnost in duhovnost ali v svetu prisotne religije?« – Milan Ketiš

S projektom Skica za tempelj umetnik Milan Ketiš nadaljuje raziskovanje odnosov med človekom in prostorom, raziskovanje kako in s čim vpliva prostor na človeka ali skupino ljudi ter raziskovanje človekovega dojemanja okolice s senzoričnim prepoznavanjem, pogosto preko elementov narave. V projektu Skica za drevo (2015, galerija DLUL, Ljubljana) je Milan v pripravljenih vajah ob razstavi obiskovalce nagovarjal k bolj pozornemu dojemanju okolice galerije z drugimi čutili kot z vidom, s katerim spoznavamo okolje primarno. Po galerijskem prostoru, na katerega stene so bili projecirani posnetki iz gozda, si stopal bos, da si brez blažila čevljev začutil tresk suhih vej pod nogami ali mehkobo polnilne pene za jogije, divane ipd. Vaje z zaprtimi očmi so s tipanjem ali s poslušanjem sodelujočim obiskovalcem vznetile drugačne predstave prostora (kot je razberljivo v zapisanih vtisih ob razstavi).
 
Naslednji projekt, v katerem je Milan nadaljeval raziskovanje odnosa med človekom in njegovim dojemanjem različnih prostorov, je projekt Prizemljitev galerijskega prostora ali Prizemljitev cerkvene ladje (2016, galerija Škuc, Ljubljana), kjer je izkoristil dimenzije razstavnega prostora in ga predstavil kot longitudinalno cerkveno ladjo. Po tleh je razgrnil plast zemlje, vanjo na sredino posadil brezo in z zemljo obdal stene galerijskega prostora – košček narave v galeriji, ki ne ilustrira narave same, ampak se osredotoči na uporabo elementov narave, ki jih človek uporablja za gradnjo prostorov ter prevzemajo v različnih civilizacijah in regijah ob enaki funkciji raznolike oblike ali so iz drugačnih materialov. Ob tem so se s civilizacijami razvijali tudi različni prostori in arhitekture namenjeni verskim in duhovnim obredom. Projekt Prizemljitev galerijskega prostora ali Prizemljitev cerkvene ladje nakazuje na umetnikovo zanimanje za raziskovanje duhovnega, metafizičnega skozi ustvarjanje fizičnega prostora, ki se nadaljuje v projektu Skica za tempelj.
 
Uporaba naravnih, ogranskih materialov je ena stična točka, ki povezuje umetnikove projekte, druga je razumevanje in vizija prostora – fizičnega, miselnega ali duhovnega. Slednjega raziskuje projekt Skica za tempelj, ki predstavlja mobilni večstranični tempelj, obdan z ilovico in pokrit s stožčasto slamnato streho. Tempelj spominja na kakšne plemenske afriške hiške. Centralna arhitektura združuje velike svetovne religije, katerih reliefne simbolne podobe figur naseljujejo zunanje stene. Le te nakazujejo na univerzalno funkcijo templja, namenjenega obredom čaščenja, molitve, meditacije … Obred, ki se v njem zgodi, je odvisen od obiskovalčevega duhovnega kapitala. Notranje stene arhitekture zapolnjujejo intuitivne podobe Milanove lastne mitologije in podoba človekove metamorfoze, ki ponujajo različne vhode za človekovo samoopazovanje. Temu v kontrast bo umetnik v templju izpostavil simbolni objekt tehnološko razvite civilizacije.
_
Milan Ketiš (1992) živi in ustvarja v Mariboru in Ljubljani. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer slikarstvo z diplomskim delom naslovljenim Risba telesa. Študij nadaljuje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V letu 2015 se je udeležil izmenjave na University of Arts Helsinki, Academy of fine Arts, Painting department. Njegovo delo je bilo predstavljeno na več samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Trenutno pripravlja magistrsko nalogo z naslovom Prostor duhovnosti, človek, narava in kultura.
_
Kuratorka: Anja Zver
Za podporo se zahvaljujemo podjetju Gnezdo d.o.o..