13.06-11.07.2008
son:DA
“situacija risbe”

son:DA
“situacija risbe”, 13. junij – 11. julij 2008

Umetniški tandem son:DA sodi v tisto polje sodobne umetnosti, ki ga določa navezava na nove tehnologije in medije, kot tudi nov pristop h kolektivni umetnosti. Avtorja v svojih umetniških projektih uporabljata medij ambientalne instalacije, računalniško risbo, video ter audiovizualni performans. Motivika, ki je morda najbolj karakteristična za njuno delo, so električni kabli in druga elektrotehnična infrastruktura, kot na primer vtičnice, stikala, prenosni telefoni, računalniki, televizijski sprejemniki – vsi tisti elementi, ki nam predstavljajo pripomočke za mreženja in komunikacijo v moderni, tehnološko razviti družbi.

V Galeriji Simulaker se son:DA predstavlja s serijo digitalno generiranih risb – t.i. risb z računalniško miško. V zadnjih nekaj letih sta avtorja razvila prepoznaven, grafično rudimentaren risarski slog z nezamenljivimi ikonografskimi elementi. Risbe velikega formata prikazujejo sodobne interjerje, preobložene z elementi računalniške infrastrukture, v katere postavljata človeške figure, osamljene v času globalne mrežne povezanosti. Zdi se, kot da njihova psihična stanja preskakujejo iz otopelosti v histerijo, kar je na risbah nakazano z karikiranimi, ekspresivnimi izrazi na obrazih, s čimer prikažeta polzavedno simulacijo silovitosti, ki prikriva notranjo mentalno otrplost upodobljenih ljudi. Dela iz serije „situacija risbe” zato lahko razumemo kot vizualizirani simptom patologije sodobne življenjske prakse, ki se morda bolj kot na odtujenosti sodobnega subjekta kaže v njegovi fragmentaciji.