12.01-27.01.2018
Lara Reichmann
Prva priložnost: Lara Reichmann

Deli, s katerima je bila mlajša avtorica Lara Reichmann izbrana na razpisu Prva priložnost, nagovarjata razmerja med bivanjskim prostorom in telesi, ki se pozicionirajo in delujejo v njem. Skozi deli 1:1 in 16m2 raziskuje bivanje telesa, ki prostor transformira iz univerzalnega v intimnega, načine določanja prostora z lastnim telesom in snovanje telesnosti skozi prostor. Prezentira jih v postavitvah prostorskih instalacij, v performativnih video aktih ter z zvočnimi posnetki.

Kot poetični vizualno-zvočni zapisi avtoričinega dojemanja njej lastnega bivalnega okolja in intimnega prostora deli 1:1 in 16m2 v širokem nagovarjata k razmisleku o vzpostavljanju bivalnega, domačega, lastnega habitata; tako v okoljih in okoliščinah, v katerih si subjekt tega le poželi, kot kadar mu je vzpostavitev takšnega prostora nujna za preživetje.

Transformacija iz univerzalnega v intimen prostor je v prvem planu dela 1:1. V delu se realne mere treh tlorisov sob, v katerih je Reichmannova živela v zadnjih nekaj letih, združujejo z zvokom, ki ga je avtorica posnela tekom bivanja v posamezni sobi.
Toplina prostora, domačnost in intimno vzdušje ne vzniknejo samoraslo iz danosti prostora. Ustvarjamo in prinašamo jih ljudje z medsebojnimi odnosi in z relacijami do prostora, ki nas vzajemno s svojimi danostmi usmerja in znotraj štirih sten oblikuje naše delovanje in gibanje. Prostor postane naš intimen, ko ga osvojimo in posvojimo, napolnimo s sledmi življenja in vanj vgradimo vidne ali nevidne spomine. Ob tem možnost percepcije prostora kot intimnega določa predvsem ločevanje od zunanjega (neintimnega, tujega, skupnega) okolja. V delu 1:1 so trije tlorisi razporejeni znotraj galerije tako, da prekrivajo eden drugega glede na orientacijo dejanskih sob. Goli tlorisi, ki apelirajo na obstoj fizične arhitekture, naši domišljiji dopuščajo opremljanje po lastni predstavi ter nam ponujajo neomejeno gibanje in pozicioniranje v njih. Z intimnim okoljem in bivanjem v njih pa nas avtorica sooči skozi zvočne posnetke krajših časovnih intervalov, kjer nas izbor posnetkov vsakdanjih situacij (npr. jutranje prebujanje, tipkanje na računalnik) postavi na mesto priče, prisostvujoče v avtoričinem najosebnejšem okolju.

S ponavljanjem beleženja bivanja ob zamenjavi treh lokacij (sob) Reichmannova v delu poudarja, da se intimnost in domačnost bivanjskega okolja različno vzpostavljata in sta odvisni od več elementov (odnos s sostanovalci, opremljenost prostora, njegova lega, zunanja okolica ipd.). Iz ob tem porajajočih vprašanj, »kako snujemo prostor kot intimen, kaj ga gradi in kje ali komu ostane intimnost prostora, ko se iz njega izselimo,« delno izhaja tudi v kronološko sledečem delu, 16m2.

V 16m2 Reichmannova performativno na betonska platoja zapuščenih industrijskih kompleksov prenese tloris v velikosti 16m2 – prvič ga prostoročno izriše s kredo, v sledečem videu kvadraturo na prizorišče »nikogaršnjega prostora« prenese v filcu. Simbolno ustvarjanje intimnega bivanjskega prostora »iz nič«, kot je prikazano na dveh video delih, je osredotočeno na neločljivo povezavo med fizičnim telesom in prostorom, ki ga kot telesna bitja s svojo prisotnostjo določamo. Kako narediti prostor za svoj, domač, topel, prijeten? V videu, kjer se avtorica dobesedno obleče v kvadrat sivega filca, na vprašanje odgovarja neposredno s performativnim nagovorom k razmisleku o sovisnosti med telesom in prostorom, ki se medsebojno oblikujeta in prilagajata.

_

Lara Reichmann je študentka tretjega letnika ALUO – smer kiparstvo. V letu 2015 se je priključila projektu Schema for a School umetnika Asad Raze, ki se je izvajal in razstavljal v sklopu 31. grafičnega bienala v Ljubljani, s skupinsko instalacijo je sodelovala na festivalu Svetlobna gverila in v letu 2017 imela z Janom Krekom samostojno razstavo Medprostor v Layerjevi hiši ter s skupino študentov pripravljala avtorsko razstavo Community Kit v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.. Izdelala je scenografijo za predstavo Gospodična Phyllis v produkciji KUD Franc Kotar Trzin. Leta 2014/2015 je postala štipendistka mestne občine Ljubljana.

Kuratorka razstave: Anja Zver