4.04-28.04.2018
Anže Sever
Prag

V Galeriji Simulaker se avtor Anže Sever predstavlja z novo produkcijo, instalacijo Prag. Ta razpira nevidne, a vseprisotne fizikalne sisteme v okolju, v katerem bivamo, in je naslednja v seriji umetnikovih raziskovanj zvoka kot fizikalnega pojava.

Kje je meja, na kateri se dogaja prehod od neoprijemljivega k oprijemljivosti fizikalnih pojavov? Kako zvok kot masa in taktilno občutna sila vpliva na našo zaznavo in predstave o prostoru? Zvok dojemamo kot šume, glasbo, hrup, je sredstvo za komunikacijo, predvsem je nekaj slišnega. V nekaterih okoliščanah se zvok tudi materializira na način, da pri prehajanju skozi tršo materijo, v njej sproža tresljaje.

Prvič je svoje raziskave manifestiral z instalacijo Pritisk (2014), v katerem se je izogibal možnosti prepoznavanja zvočnih vzorcev ali kompozicij, po katerih poslušalčeva zaznava pogosto neizogibno seže. Delo je sestalo iz zvočnih frekvenc, ki so se gibale med 25–90 Hz in bile bolj ali manj zvočno in taktilno zaznavne za gledalca, ki se je sprehajal po hodniku v galeriji. V delu Pritisk je avtor vibracije spuščal neposredno skozi obiskovalčevo telo, v delu Prag se zraven tega obrača še k materializacij in kiparjenju z zvokom skozi arhitekturne danosti galerije. S tem je na poti iskanja tiste meje / praga, na katerem se elementi na zvočno valovanje odzivajo in kot neživi predmeti ob nastalih vibracijah simbolično “oživijo”. Arhitektura Galerije Simulaker bo zajeta v valove vibracij – te, sicer šibkejše, vsakodnevno potujejo skoznjo, a jih ne zaznavamo kot zvočne sile – njeni arhitekturni elementi pa bodo spremenjeni v vibrirajoče kiparske objekte.

Takšna umetniška praksa Severja omogoča neobičajno zvočno komunikacijo z obiskovalcem ter vzpodbuja razmislek o oblikovanju in doživljanju prostora. Na sledi umetniško-raziskovalnih eksperimentov je tako med nameni dela Prag predrugačiti zvok v haptično zaznavnega in gledalčevo / poslušalčevo pozornost na razstavi usmeriti v nevsakdanje tolmačenje zvočnega.

_
ANŽE SEVER (1991, Slovenj Gradec) študira na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani. Pod vodstvom Tevža Logarja je v okviru Društva umetnikov (DUM) sodeloval na štiri-letnem (2013-2017) razstavnem projektu, katerega namen je bil vzpostaviti model dolgoročnega sodelovanja institucij z mlajšimi avtorji. Do sedaj je samostojno razstavljal v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana (serija razstav Prepih) in v Muzeju premogovništva Slovenije, Velenje.

_

Kuratorka razstave: Anja Zver
Programiranje in tehnična pomoč: Simon Penšek
Koprodukcija: Zavod Projekt Atol (zanj Uroš Veber)