17.10-23.10.2013
Peter Plantan, Jurij Kobe, ATELIERarhitekti
PARK TEZKA VODA

REVOZ Novemu mestu

RAZSTAVA IN PREDAVANJE: PARK TEŽKA VODA, oblikovanje robnih obmocji tovarne Revoz, 17.10 ob 18.00 uri, Galerija Simulaker, Novo mesto

Pričujoča razstava predstavlja nadaljevanje dela arhitekta Petra Plantana, ki je lani diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani v seminarju prof. Jurija Kobeta s temo Programska in oblikovna prenova obrežij reke Krke.
Svoje delo, to pot v spodnjem toku Težke vode, nadaljuje v biroju ATELIERarhitekti, skupini arhitektov, ki je imela vidnejšo vlogo pri načrtovanju obnove obrežij in mostov na Ljubljanici.
V zadnjem času smo v svetu priča pogostih tovrstnih pobud. Mesto Ljubljana je bila za svojo aktivnost v lanskem letu – v veliki konkurenci podobnih – nagrajena z Evropsko nagrado za svoje ureditve odprtih javnih prostorov. Dejstvo, da je bila konkurenca velika, govori o tem, da je podobnih prizadevanj res mnogo.
V tej luči vidimo pobudo firme Revoz, da podpre oživitev bregov Težke vode v Novem mestu v atraktivni javni prostor, ki naj povezuje različne ambiente mesta z danes zelo raznorodno oblikovanim urbanim prostorom – kot gesto izrednega pomena. S tem dejanjem namreč ne gre le za željo konkretnemu obravnavanemu prostoru izluščiti in dooblikovati njegovo edinstveno fizionomijo, temveč Novemu mestu in širše pokazati zgled, ki naj tudi pri drugih aktivnih subjektih v regiji odpre interes za tovrstne zgodbe.

Razstava bo potekala od 17. 10. do 23. 10. 2013

odpiralni čas galerije:
od torka do petka: 15.00-19.00
sobota: 10.00-14.00

delovanje galerije Simulaker omogočajo:
Ministrstvo za kulturo, Urad za mladino RS, Mestna občina Novo mesto in skupina DNŠ
meceni galerije: Bojan Košmerl, Darjan Marčič in Borut Škerlj