5.04-26.04.2012
Marusa Sustar
Panoptikum

slikarska razstava

(5. april 2012 – 26. april 2012)
Maruša Šuštar, Terranima, 2010, olje na platnu

Zaradi dobršne mere svežine in likovne prepričljivosti je Maruša Šuštar med avtorji svoje generacije v zadnjih letih dosegla izjemno prepoznavnost. Avtorica pripada ne najbolj številnemu krogu sodobnih umetnikov, ki prisegajo na klasične umetniške tehnike; njeno raziskovanje slikarskega medija je botrovalo postopnemu razvoju svojstvene ter izvirne likovne poetike. Njena dela namreč zaznamuje svojevrstna strukturiranost slikovnega polja: za avtoričina platna je značilna dosledna izraba pogleda, ki se iz višine usmerja na površino zemeljske pokrajine. Tovrstna dispozicija omogoča uprizoritev distanciranega pogleda, ki zaradi uporabljenih elementov ne zakriva svojih sorodnosti s klasičnimi izdelki kartografije, kot tudi ne z nekaterimi popularnimi digitalnimi orodji, kot je denimo program Google Earth. Avtorica na ta način dosega pomenljiv potujitveni učinek: videno ne more biti rezultat zrenja s človeške perspektive – prej kot to gre za pogled optične naprave, ki kot vsevidno tehnicistično oko lebdi nad pokrajino in dokumentira njeno to-stranskost. Pogled postaja dehumaniziran in nenaraven, a sta mu s tem omogočena večja vidnost in preglednost. Prav vsevidnost vnaša v ospredje vidik (družbenega) nadzora, ki ostaja v zadnjih letih vsebinska stalnica avtoričinega slikarstva.

***

Pokrajine na Marušinih platnih zlagoma polzijo v polje abstraktnega: gestualno razposajeni, a koloristično umirjeni nanosi barv izničujejo njihovo faktografskost in pokrajine kot da izgubljajo svojo trdnost; migotanje poudarjeno pastoznih nanosov jih spreminja v poetični privid, kjer le dogajanje na površju nakazuje, da imamo opraviti s trdnim fizičnim prostorom. Opna opazovanega prostora je vsebinsko razgibana in večplastna: posamični elementi, vzeti iz vsakdanjega sveta, še zlasti na platnih mlajšega nastanka, asociativno nadgrajujejo kontekst in sporočilnost slik. Te tako ostajajo pomensko odprte, komunikativne, tudi izredno čutne; opraviti imamo s svojevrstnimi vizijami sveta, ki od gledalca terjajo veliko domišljije.