7.10-4.11.2011
Peter Simič
OBLIKOVANJE

»Retrospektivna razstava del novomeškega oblikovalca Petra Simiča je projekt, s katerim želimo v galeriji Simulaker – dolgih sedem let za tem, ko je Mestna občina Novo mesto omenjenemu avtorju podelila nagrado za življenjsko delo – uresničiti tisto, kar bi moralo biti storjeno že zdavnaj: na enem mestu predstaviti bogat in raznovrsten opus someščana, katerega delo pozna ali pač še danes uporablja marsikateri prebivalec dolenjske prestolnice. Na ta način želimo najširšo javnost vnovič opozoriti na številne dosežke Petra Simiča, katerega delo je svoje naročnike našlo tudi izven meja rodnega mesta oziroma pokrajine, ne nazadnje pa tudi izven meja današnje oziroma nekdanje domovine. Avtorjev opus, ki je dandanes med sodobniki žal nekoliko spregledan, brez dvoma predstavlja izjemen prispevek k zgodovini s postmodernistično paradigmo zaznamovanega grafičnega ter industrijskega oblikovanja, kakor se je v minulih desetletjih razvijalo v lokalnem in širšem nacionalnem prostoru.«
(Matjaž Brulc; odlomek uvodnika v katalogu)

»Novo mesto je s svojim vplivnim območjem in svojimi gospodarskimi zmogljivostmi več kot štirideset let skrbelo za nemajhno število ustvarjalcev, da so se mogli razviti in s svojim profesionalnim znanjem delovati pretežno v mejah regije; zaradi eksistenčnih razlogov jim ni bilo treba iskati priložnosti daleč naokrog, v prestolnici ali celo v tujini. Oblikovalec Peter Simič je morda najznačilnejši predstavnik jedra te rastoče skupine novomeških kulturnih delavcev, ki s svojimi dosežki desetletja opozarjajo na ustvarjalno vpetost v svojem okolju in so nepogrešljiv del njegove moderne identitete.«
(prof. dr. Peter Krečič; odlomek spremnega besedila v katalogu)

»Poskušam se spomniti svojega prvega srečanja s Petrom Simičem. Takrat sem bil v osnovni šoli, mogoče že v gimnaziji. Na začetku o njem nisem vedel prav veliko. Vedel sem, da je dizajner, oblikovalec, nisem pa si najbolje predstavljal, kaj to je. Skozi čas in z mojim povečanim zanimanjem za vizualno umetnost se je tudi poznavanje dela dizajnerja povečevalo. /…/ V spominu so mi ostali njegovi plakati in katalogi razstav v Dolenjskem muzeju, oblikovanje knjig in logotipov, prilog Dolenjskega lista in predvsem projekt Virtuti et Musis na Dunaju in znak Novega mesta. Na žalost od zadnjih dveh projektov ni ostalo nič, če izvzamem aplikacijo novomeškega znaka na novomeški avtobusni postaji arhitekta Marjana Mušiča.«

(Bojan Radovič; odlomek spremnega besedila v katalogu)

* * *

PRI RAZSTAVI IN IZDAJI KATALOGA SO NAM POMAGALI:

generalni pokrovitelj:
Revoz, d. d.

projekt so podprli:
Radio Krka Novo mesto, d. o. o.
Krka, d. d., Novo mesto
Luminus d. o. o., Novo mesto
Tiskarna Novo mesto, d. d.
FerroČrtalič, d. o. o.
Zavarovalnica Triglav, d. d.
Dolenjske lekarne Novo mesto
Malkom, d. o. o.

medijski pokrovitelj:
Dolenjski list

pokrovitelj otvoritvene pogostitve:
Vina Zajc

posebne zahvale:
Bojan Radovič, Alma Simič, Božidar Zrinski in Boštjan Grubar

produkcija: galerija Simulaker, 2011