4.11-1.12.2010
Različni avtorji
Nova Srbska fotografija

kustosinji: Vesna Micović & Katarina Radović

otvoritev: četrtek, 4. novembra, ob 19.00 uri
vodstvo: petek, 5. novembra, ob 19.00 uri

Ob prisotnosti kustosinj in sodelujočih avtorjev bo razstavo častno otvorila Aleksandra Stanković, svetovalka za kulturo na ambasadi Republike Srbije v Ljubljani.

 

V sklopu 5. festivala Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2010 bomo v galeriji Simulaker gostili krstno postavitev izbranih del sodobne srbske fotografije, ki sta jo zasnovali beograjski kustosinji in fotografinji Vesna Micović in Katarina Radović.

Izbor dvanajstih avtorskih pozicij, ki sestavljajo pričujočo razstavo, temelji na raznolikosti pristopov k fotografskemu mediju, kot tudi na raznovrstnosti tem, ki sobivajo v skupnem estetskem, socialno političnem ter ideološkem univerzumu. Izbrani avtorji in avtorice pripadajo mlajši generaciji srbskih fotografov, ki v danih okoliščinah direktno ali indirektno interpretirajo lastno zgodovinsko pozicijo ter jo s tem označujejo z novim tukaj in zdaj.

Kot sta zapisali kustosinji, ta fotografska razstava ne govori zgolj o različnih razmerjih do resničnosti, temveč tudi o moči fotografa in njegovi potrebi, da bi to resničnost poustvaril oziroma jo rekonstruiral. Podobe, ki jih avtorji in avtorice ponujajo – o sebi, o lastni identiteti, bodisi individualni bodisi kolektivni, o lastnem okolju, zgodovini, mitologiji, kulturi, narodu, ali pač o lastnem svetu intimnih vizij in želja – nemara ne govorijo o nekih temeljnih resnicah, temveč uspešno krmarijo med dvema nasprotujočima si idejama, po katerih je fotografija determinirana bodisi kot sredstvo za izražanje subjektivnega, bodisi kot sredstvo za raziskovanje objektivnega.

Tehnična raznolikost izbranih del se giblje od čiste dokumentarne fotografije do fizičnega oziroma simboličnega prisvajanja že obstoječih fotografskih del, od konceptualnih pristopov in t.i. “staged photography” do digitalnih manipulacij in celo do fizičnih pohabljanj fotografske podobe.

na razstavi sodelujejo:

Aleksandrija Ajduković, Andrijana Pajović, Benjamin Beker, Branka Nedimović, Dragan Petrović, Goran Micevski, Ivan Petrović, Katarina Radović, Mihailo Vasiljević, Miloš Nenković, Tijana Pakić-Feterman in Vesna Micović.

 

Razstavo je finančno podprla:
Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto.

Posebna zahvala ambasadi Republike Srbije v Ljubljani.