10.11-26.11.2006
Vesna Bukovec
Nakupovanje/Shopping

Idejno izhodišče razstavnega projekta Nakupovanje / Shopping Vesne Bukovec temelji na sintagmi ‘identitetni projekti’. To je uvedla prof. dr. Mirjana Nastran Ule v svojih raziskovanjih konceptov identitete v t. i. pozni moderni. Sodobna družba, ki temelji na potrošništvu in jo obvladujejo mediji, ponuja neskončne možnosti obstoja različnih identitet. Lastno identiteto dojemamo kot nekaj, kar moramo najti oziroma spoznati, da lahko normalno delujemo. Posameznik ima občutek, da ima povsem proste roke pri sprejemanju svojih odločitev, da ga vodi svobodna volja in da si kot tak tudi svobodno izbira/izbere oziroma oblikuje svojo identiteto, ki je enakovredna vsem ostalim identitetam oziroma posameznikom v družbi. Kako na naše želje in ravnanja vplivajo mediji in oglaševalska industrija? Njihova vloga ima središčni pomen, kajti sodobne identitete se, kot pravi dr. Uletova, večinoma oblikujejo prav skozi potrošništvo.

V projektu Nakupovanje / Shopping se avtorica skozi primerjavo med nakupovanjem v tujini v času socializma in sodobnimi navadami potrošnikov ukvarja predvsem s čustvenim vidikom nakupovanja. Nakupovalno izkušnjo obravnava prek njenega vpliva na naše samorazumevanje in samopodobo. Razstava prikazuje fotografije, krajše avtobiografske zapise o spominih na nekdanje nakupovanje v Avstriji in Nemčiji ter diagram, v katerem je predstavljena povezava med spominom, srečo, nakupovanjem in identiteto. Obenem je na ogled tudi serija kratkih vprašalnikov z odgovori, v katerih je avtorica prijatelje povprašala o njihovem odnosu do nakupovanja nekoč in danes.

Umetniška praksa Vesne Bukovec širi polje umetnosti v javni in socialni prostor. V svoje raziskovalno-umetniške projekte vključuje elemente znanstvenih spoznanj psihologije, sociologije in antropologije. Značilna poteza njenih del je povezovanje intimne izkušnje, preizpraševanje družbenih kodov in sodelovanje z občinstvom.