4.12-14.12.2012
Tanja Vujinović
Krajine sumov

Tanja Vujinović je medijska umetnica ki uporablja prilagojeno elektroniko, različne materijale in računalniške aplikacije, da bi ustvarila igrive izkušnje skozi dinamična dela, uporabljajoč igračam podobne objekte, dotik, zvok in vizualije. V delih se ukvarja s fenomeni naključnih operacij, vmesnikov, igrač, zabavne elektronike, in hrupa.
Diplomirala je leta 1999 na Akademiji za likovno umetnost v Beogradu in bila gostujoči študent na Akademiji za umetnost v Düsseldorfu. Leta 2010 je postala Doktorica znanosti s področja Filozofije in teorije vizualne kulture na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije Koper (Disertacija: Umetnost informacijskega hrupa: koncepti, orodja in okolja medijske umetnosti).

Tanja Vujinović: delo iz serije Sumogen, digitalni print, 2012

o razstavi:
Tanja Vujinović se intenzivno ukvarja predvsem z audiovizualnimi postavitvami: njeni objekti oziroma instalacije temeljijo na raziskavah zvočnih in video struktur, ki jih avtorica s pomočjo programskih algoritmov nadgrajuje v kompleksna interaktivna okolja, namenjena posredovanju specifičnih čutnih izkušenj. Središče njenega dela je tako zaznamovano z raziskovanjem možnosti transkripcije, softverske obdelave in reciklaže različnih digitalnih signalov, ki jih avtorica vpenja v poudarjeno skulpturalne in taktilne objekte njenih vizualno-zvočnih instalacij.
V delih, ki jih avtorica razvija v zadnjih letih, imamo pogosto opraviti z bolj ali manj odkritimi referencami na svet igrač: denimo plišasti objekti, opremljeni z različnimi dosežki sodobne tehnologije in marsikdaj sposobni tudi motoričnih gibov, gledalca zlahka spomnijo na čas otroštva, vendar pa s stališča funkcionalne in semantične pomenskosti kljub temu ohranjajo določeno distanco in dvoumnost. Sofisticirani objekti v odnosu z gledalcem na prvi pogled resda ustvarjajo sorazmeren vtis komunikativne domačnosti, vendar pa hkrati generirajo konkretno zvočno in vizualno okolje, ki – ozirajoč se na naslov Tanjine razstave v Novem mestu – je sestavljeno iz specifične »krajine šumov,« s pomočjo katerih avtorica artikulira in raziskuje področja neznanega, nepredvidljivega, celo nepredstavljivega. Ta temeljna ambivalenca ustvarja pri recepciji avtoričinih del značilno napetost, katere sledi se kažejo v obstretu privlačnega in intrigantnega.
V galeriji Simulaker se Tanja Vujinović predstavlja s tremi deli, ki sodijo v njen obsežen projektni niz z imenom Diskretni dogodki v hrupnih domenah in ki se tako s svojo morfologijo na dosleden način vpisujejo v celoto avtoričinega opusa. Razstavljena serija devetih digitalnih printov z naslovom Sumogen predstavlja imaginarne študije igračam podobnih objektov, v katerih antropomorfne oblike so vpisane številne sledi idolov, lutk, igrač, božanstev … Vendar pa njihov neskriti digitalni lesk, njihov marsikdaj fantastični ustroj in prav takšen preplet brezhibnih oblik sugerira drugačen, kibernetičen izvor, kar še utrjuje vtis njihove izjemnosti, sočasno pa tudi njihove potujenosti v stvarnem svetu.
/iz spremnega besedila kustosa razstave Matjaža Brulca/

produkcija: Zavod Ultramono, 2012
izvršni producent: Jan Kušej
koprodukcija: galerija Simulaker