13.01-9.02.2012
Roman Slekovec
In/Out

 

(13. januar 2012 – 9. februar 2012)

otvoritev v petek, 13. januarja, ob 20. uri.

Roman Slekovec razstavlja serijo asemblažev, izdelanih iz starih zavrženih vratnih kril: slednja se preobražajo v dramatično likovno polje, ki omogoča razvijanje konkretne asociativne pripovedi, gledalcu pa haptično in taktilno izkušnjo skulpturalnega objekta. Slekovčeva vrata postajajo neke vrste simbolna zareza med »in« ter »out,« med sprejemljivim in konfliktnim; preobražajo se v nosilce pripovedi, s katerimi Slekovec problematizira svoj odnos do družbenega, do ideologije, posredno pa tudi do pozicije lastnega ustvarjanja.

Kot pravi avtor, lahko na dobrem ducatu razstavljenih vratnih kril sledimo trem temeljnim vsebinskim preokupacijam, ki predstavljajo tri ključne vidike človekovega življenja: to so vera, seks in politika.
Slekovec raziskuje artikulacijo omenjenih tem v kontekstu sodobne vizualne umetnosti, kjer se lahko omenjena konfliktnost manifestira kot (avto)cenzura, obenem pa se na taisti točki posledično poraja tudi vprašanje etičnosti oziroma avtonomnosti umetnosti. Zanima ga stopnja, do katere kot umetnik še zmore prignati radikalizem izpovedi v trenutku, ko se zdi, da je politična korektnost zaželjena in zahtevana na vsakem koraku – pri čemer hkrati prevprašuje tudi (lasten) odnos do avtocenzure. Vendar avtorjev primarni cilj ni golo razodevanje šokantnega in provokativnega, temveč izpostavljanje banalnega dejstva, da to, kar ostaja zavezano primarnemu in resničnemu, dandanes že samo po sebi postaja vse bolj problematično, sočasno s tem pa tudi neiskreno in zlagano.