11.09-9.10.2009
Sašo Vrabič
IN SITU

Sašo Vrabič: IN SITU
slikarska razstava
11.9.-9.10.2009
otvoritev v petek, 11.9.2009, ob 19.00

Avtorjeva spletna stran:
www.vrabic.tk

Sašo Vrabič se na novomeški razstavi loteva vizualnega raziskovanja ekonomije želje, tako njenih pozitivnih kot negativnih plati. Kaj pomeni želja? So želje, ki jih smatramo za povsem naše, res naše želje, ali pri tem zgolj sledimo ukazom Drugega? Kakšen je odnos med pozitiviteto želje ter negativiteto problema, ki jo prav ta želja navidezno odpravlja? Je posameznikova želja zgolj odsev manipulacije, ki jo nad njim vsakodnevno izvaja okolje, speto iz koordinat različnih družbenih podsistemov ter ideologije?

Vrabič dramatizira vsakdanje situacije kot tudi osebne dileme, ki jih te porajajo. Potencira njihovo banalnost; prikazuje jih kot izpraznjeno medijsko atrakcijo ali pa jih zvede na preprost sistem ukazov, s katerimi je določen potek naših življenj. Končni rezultat se bliža svojevrstni vizualni poeziji, ki s prostim asociativnim tokom v prostoru ustvarja intrigantna pomenska razmerja. Kontrast med platni, na katerih so izpisani afirmativni vzkliki, ki jih povezujemo s porajanjem ali zadovoljevanjem želja, ter gesli in risbami iz (medijskega) vsakdanjika, krepi heterogeni značaj uporabljenega gradiva, ki zlahka doseže učinek potujitve. Prav zaradi potujitve postane znano manj znano, predvsem pa neskončno bolj izpraznjeno ter efemerno. Video delo ter instalacija, narejena iz cenenih materialov, pričata o avtorjevem lahkotnem prehajanju med različnimi mediji, ki kot celota ustvarjajo večplastno zgodbo o želji – predvsem pa o nas samih.

(iz spremne besede kustosa razstave Matjaža Brulca)