18.01-12.02.2011
Aleksij Kobal
domišljanja

V galeriji Simulaker gostimo uveljavljenega slikarja srednje generacije, Aleksija Kobala, ki se bo predstavil s serijo fantazijskih vedut in arhitekturnih ambientov, ki ubesedujejo alegorične podobe iz avtorjevega življenja oziroma sveta, v katerem živi. Cikel Prepovedano mesto (2009-2010), s katerim se Kobal po desetletju vrača h klasičnemu slikarskemu izrazu, bo na novomeški razstavi predstavljen tudi z nekaj novejšimi platni, ki jih avtor še ni prikazal v javnosti.

***

Arhitektura na Kobalovih platnih se tako kaže kot sredstvo in poligon udejanjanja razmišljajočega, iščočega subjekta, ki ob privlačnosti naslikanega kot tudi ob številnih asociativnih zankah, ki se vanj nalagajo, zarisuje in hkrati preči meje lastne subjektivitete, seveda pa tudi sveta, v katerem prebiva. Kobalove slike so zato kot nekakšni intertekstualni, eklektični palimpsesti, v katerih se zasebna ikonografija prepleta z »mitologijo« specifične zgodovinske oziroma družbene izkušnje, tudi zaradi česar lahko ta platna beremo kot svojevrstne alegorične prispodobe.

(odlomek iz spremne besede; M. Brulc)