7.11-28.11.2015
Boris Beja
Between the lines

 Foto: Boris Beja

***
o razstavi

Potrpežljivo, brez vidnejšega zunanjega smotra, Boris Beja izrisuje šrafure na prazen notni papir. Iz sosednjega ateljeja se skozi zid vsiljuje zvok loka, ki virtuozno, a repetitivno polzi čez violinske strune. V delovnem okolju postane glasba del njegovega kreativnega delovanja.
Repetitivno tvorjenje grafitnih sledi, omejenih s prostorom notnega črtovja in trajanjem glasbene podlage, je procesualno dejanje, s katerim se materializira osnovna temporalnost in teritorialnost avtorjevega bivanja ter ustvarjanja. Tako kot je Igor Zabel opisal delovni proces Romana Opalke, je tudi tukaj posredi »nespektakularna, …, metodična in enolična dejavnost«, sorodna meditacijskim praksam ali delu srednjeveškega meniha. Vendar je, za razliko od Opalke, ki je ravno tako razodeval lastno časovnost, Bejeva gesta veliko manj intimna oziroma se hkrati vzpostavi kot družbena, saj avtor preko nje meri na (ne)vidnost meje med življenjem in delom, značilne za prekarne zaposlitve ter umetnika kot prototip prekarnega delavca.
Dotični projekt, ki je nastal za prostor Galerije Simulaker, je avtor sam neločljivo povezal s svojim življenjem. A povezal ga je s svojim življenjem, ker je tudi sleherni projekt (zaradi projekcije časovnosti) povezan z življenjem samim. V tem se meja poklicno-zasebno vzpostavi kot membrana, ki je ravno tako prepustna za dražljaje kot meja, ki zaznamuje prostor njegovega ateljeja in zazdi se, da se najbolj kreativen, produktiven del ustvarjanja odvija ravno na preseku linij/črt/mej oziroma, kot je to avtor poimenoval projekt, Between the lines.
Avtor, ki je v svojem opusu večkrat v središče postavil delo, pri čemer je izhajal predvsem iz krize gradbeniške panoge, s to razstavo prevprašuje pogled na delo in delovni čas, ob tem pa ostaja zvest konceptualnim izhodiščem – delovanja z zaznavanjem. Pri tem se vzorci izhodiščne mikrolokacije ateljeja in notnega črtovja, na podlagi valovanja zvoka, prevajajo v valovanje prostorskih sprememb na papirju in prostoru ter se preslikavajo v širši plan, kjer status samozaposlenega umetnika v obstoječem umetniškem sistemu še vedno pogojujejo mehanizmi mišljenja in delovanja.

***
o avtorju

BORIS BEJA (1986, Trbovlje, Slovenija)
Boris Beja je kipar, kritik in kurator. Diplomiral je na NTF, smer grafična tehnika, in na ALUO, smer kiparstvo. Je prejemnik fakultetne Prešernove nagrade za kiparstvo. Kot v svojih kritiških izjavah v pisanju je Beja neposreden tudi v umetniških delih. V svojih delih združuje različne likovne prakse v estetiziran in sočasno direkten nagovor, v družbeno kritiko, ki razgalja simptome sodobne družbe. Samostojno in skupinsko razstavlja doma in v tujini. Od leta 2010 do 2013 je redno objavljal prispevke s področja vizualne kulture na portalu Planet Siol.net. Od leta 2014 je asistent umetniškega vodje Galerije Škuc.
Živi in ustvarja v Ljubljani.

***

Projekt Between the lines je nastal za prostor Galerije Simulaker.


ZAHVALE:

Primož Stražar u.d.i.a., Janez Ostrožnik, Ostrožnik Jasna s.p., Montaža ploskovnega in stavbnega pohištva.