16.11.2007
son:DA
»akcija st-7«

»akcija št-7« pomeni serijo kompozicij oziroma »low-fi« tehničnih konstelacij (za monitor, projektor, bas in računalnik), ki jih je son:DA skupaj z gosti ustvarila in jih performativno izvajala v obdobju zadnjih treh let.
Narava slikovnega in zvočnega materiala ter žanrsko-popularna zamejenost, ki omogoča prebijanje mej in povezavo različnih avtorjev, prinaša razmislek o povezanosti, interdisciplinarnosti trenutka in digitalni-analognosti našega prostora.