22.08-6.09.2014
Različni avtorji
Ad hoc – Mladi dolenjski arhitekti

»Ne gre le zato, da smo v Sloveniji izobrazili ogromno arhitektov … in da ti v svojem poklicu ne najdejo dela in da je šolanje, ki ne vrača vložka, najdražje,« se je glasil začetek nedavno objavljenega članka v slovenskem časopisu. Ta je sicer bolj opozarjal na obstoj arhitektov oziroma same stroke v današnji realnosti, hkrati pa se zdi pravočasen za ponazoritev izhodišča skupinske razstave Ad hoc – Mladi dolenjski arhitekti v Galeriji Simulaker.
Mlade arhitekte, poleg omenjenih finančnih zahtev študija in prenasičenosti trga, bremeni iskanje prakse v birojih, ki bi jim prinesla močno potrebne izkušnje s projektnim delom. Z razstavo, ki spada v cikel Prva priložnost, se deset študentov ljubljanske Fakultete za arhitekturo predstavlja z aktualnimi študijskimi projekti, s čimer naslavljamo dotično problematiko in obiskovalcem odpiramo pogled na njihove »vaje v prostoru«.
Skozi ad hoc postavitev bodoči dolenjski arhitekti, skupaj z avtorjema prostorske zasnove (Natalija Zanoški, m.i.a. in Darko Plevnik, u.d.i.a.) zasledujejo artikulacijo sodobne arhitekturne misli, da bi širši publiki nakazali aktualne prostorske rešitve, ki nastajajo v strokovnem zaledju. Na ta način razstava Ad hoc posega tudi v vprašanje zmožnosti odgovorov (študija) arhitekture na zahteve svojega časa. Predstavljeni projekti sodelujočih študentov (Andrej Bučar, Črt Jaklič, Maja Jakša, Mojca Kostevc, Špela Lampe, Ana Omejec, Tjaša Plavec, Lucija Rupnik, Gregor Siročič in David Žalec) so, glede na osnovno premiso, umeščeni v širše sklope: Družbena arhitektura, Stanovanjska arhitektura in Prenova.
Razstava bo hkrati spodbudila refleksijo dosedanjih nastavkov sodobne dolenjske arhitekture; njene prepoznavnosti, zastopanosti v strokovni oziroma poljudni literaturi ter vključenosti v splošni diskurz. V ta namen bo obiskovalcem v času razstave v galeriji dostopno gradivo, ki se bo sproti dopolnjevalo in tako kot »arhiv v nastajanju« postavilo zametke dolenjskega arhitekturnega vodnika 20. stoletja.