6.05-22.05.2010
Saso Sedlacek
AcDcWc

Sklopu projektov, v katerih se Sašo Sedlaček ukvarja z alternativnimi načini uporabe in zlorabe odpadkov, umetnik dodaja nov razstavni projekt z naslovom AcDcWc, ki intenzivno in duhovito raziskuje reciklažo fekalij.

Na razstavi Sašo Sedlaček razkriva novo raven družbene problematike, ki se odkrito dotika področja energetike. To bo v prihodnosti gotovo ena od osrednjih tem globalne politike, saj so zaloge fosilnih goriv omejene, potrebe po energiji pa iz dneva v dan večje. Zaradi močne izrabe energetskih fosilnih virov in političnih delitev energetske pogače bo vedno bolj aktualna raba alternativnih virov (sončna in veterna energija, izkoriščanje valovanja morja, razvijanje fuzijskega reaktorja, ipd.), ki pa zaradi hermetičnih energetskih lobijev še niso dosegli ekonomsko konkurenčne ravni. Na latenten način o tem govori tudi razstavni projekt AcDcWc, ki poskuša mimo globalnih političnih sistemov nagovarjati posameznika in kazati na eno od možnosti alternativnega načina pridobivanja energije, s katero bi lahko nadomestili že izginjajoča fosilna goriva.

Produkcija: Aksioma – Zavoda za sodobne umetnosti
Soprodukcija: galerija Simulaker; galerija Škuc; MMC Pina, Koper
Sponzorji: Vigrad, d.o.o