1.05-25.05
Razpis za sodelovanje na 2. Mednarodnem bienalu likovne vizije, Etike(te) – Smeh 2021

Društvo likovnih umetnikov Dolenjske (DLUD) po treh realiziranih mednarodnih projektih nadaljuje z organizacijo in izvedbo niza tematskih razstav sodobne likovne umetnosti. Tema 2. Mednarodnega bienala likovne vizije Etike(te) bo SMEH.

Bienale se bo odvijal med 16. avgustom in 26. septembrom 2021 na prizoriščih in razstavnih prostorih v mestnem jedru Novega mesta: Jakčev dom Dolenjskega muzeja Novo mesto, Galerija Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine, Galerija Simulaker, Knjižnica Mirana Jarca.

Bienalne razstave DLUD se sicer osredotočajo predvsem na likovno umetnost, torej večjo pozornost posvečajo umetniškim praksam, ki izhajajo iz tradicionalnih medijev, vendar letos k projektu vabijo tudi avtorje in avtorice, ki sodijo v polje intermedijskih oz. vizualnih umetniških praks iz razširjenega polja vizualne umetnosti. S tem nameravajo razširiti nabor različnih izraznih praks, ki bodo temo osvetlile iz več perspektiv skozi različne avtopoetike ustvarjalcev in ustvarjalk.

Na 2. Mednarodni bienale likovne vizije Etike(te) – Smeh 2021 se lahko prek javnega razpisa in z neposrednim pošiljanjem prijavnic prijavijo člani Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in avtorji vseh zvrsti likovno vizualne umetnosti, ki so s svojim dosedanjim delom dokazali visoko raven ustvarjanja.

Avtorji se morajo prijaviti z izpolnjeno prijavnico v datoteki Word v slovenskem ali angleškem jeziku. Če prijavljajo performans ali konceptualni projekt, lahko dodajo tudi videoposnetek. Prijavo je treba poslati na e naslov po elektronski pošti dludolenjske@gmail.com.

Razpis za 2. Mednarodni bienale likovne vizije Etike(te) – Smeh 2021 je odprt za slovenske avtorje in avtorje iz evropskih držav. Pravilno izpolnjeno PRIJAVNICO za 2. Mednarodni bienale likovne vizije Etike(te) – Smeh 2021 pošljite na DLUD najkasneje do 25. maja 2021. Kasnejše prijave ne bodo upoštevane.

Vsa dela, ki bodo ustrezala pogojem sodelovanja, bo pregledala strokovna žirija. Žirijo določi Društvo likovnih umetnikov Dolenjske v sodelovanju s člani skupine za organizacijo bienala. Žirija bo izbrala razstavljavce po merilu umetniške kakovosti del in ustreznosti vsebine bienala. Žirija si pridružuje pravico, da določi število razstavljenih del glede na prostorske omejitve. Avtorji bodo o izbiri del za razstavo in rokih dostave del obveščeni po končanem delu žirije.

DOKUMENTI:

Besedilo razpisa
Prijavnica (SLO)
Open Call – full description
Application Form (ENG)