Rezultati javnega poziva Prva priložnost

Komisija je, v času trajanja javnega poziva Prva priložnost (7.6. – 7.7.), prejela več kot 30 razstavnih predlogov. Menimo, da le to dokazije, da gre za močno generacijo (generacije) mladih slovenskih umetnikov, ki vsebinsko nagovarjajo številne aspekte sodobne družbe na kolektivni in individualni ravni, se posvečajo aktualni družbeno-politični problematiki ter preizprašujejo in raziskujejo različne klasične in nove medije.

Komisija je preučila vse prejete predloge, ki so na naš naslov prispeli do predpisanega časovnega roka.

Na podlagi prijavljenih projektov je komisija prepoznala razstavni projekt slikarke Nine Čelhar kot celostno zastavljen in sodoben tako v konceptualnem kot v izvedbenem pogledu.

Iskrene čestitke.

Izdaja: