25.10-20.11.2013
Janko Orač
T R I P T I H

V novomeški galeriji Simulaker se z novo slikarsko razstavo, naslovljeno Triptih, predstavlja priznani slovenski umetnik ter član DLUD, Janko Orač. V razstavi se avtor sooča z lastnim umetniškim razvojem. Starejša dela in ready-made objekti vstopajo v dialog z najnovejšo produkcijo, da bi ji »postavili ogledalo« ter se skozi medsebojno dinamiko razrešili v avtorju lastni notranji liniji.
Naslov Triptih predpostavlja tridelnost, sorodno prostoru galerije Simulaker. Levemu delu dominira mozaična stenska konstrukcija, sestavljena iz razglednic Oračeve pretekle razstave. Nenehno nizanje istih motivov, tako tuje avtorjevemu opusu, nas popelje v svet poparta in njemu lastnega koncepta ponavljanja. Kot pendant mozaični kompoziciji se na nasprotni steni srečamo z avtorjevimi aktualnimi deli. Tudi tukaj je ritem, ki se tvori skozi postavitev in barvno gradacijo od monokromnih k barvno eksplozivnim delom, skrbno premišljen.
Kot pri glavni sliki na oltarju, se zgodbi v sredinski postavitvi Triptiha združita. Na slikarskem platnu se izrisujejo Oračeva dela, zasnutki, ki pričajo o različnih poteh, ki jih je ubral in po katerih bi lahko šel. Originali so postavljeni v vitrino, ki jih kot ene vrste relikviarij opredeljuje za dragocenost. Ko jih avtor projecira, priča o delih, ki niso postala slike, ampak za trenutek kot take zaživijo, ko se »materializirajo« na slikarskem platnu. Pred slednjim je postavljena slika iz najnovejšega cikla belih krajin, ki usvaja barvne zaplate ter srage preteklih let in jo zato na eni ravni lahko razumemo kot slikarjev avtopotret.
Z razstavo v galeriji Simulaker Janko Orač nadaljuje in razvija svojo stilsko heterogeno ustvarjalnost, ob tem pa se, kot poudarja, zaveda, da odmiki niso nikoli zares odmiki in da izhodišča ostajajo ista. Da je vedno posredi ena notranja linija – tisto, kar je tvoje.

Janko Orač, Triptih, 2013