21.01-13.02.2010
Anja Jerčič
Soočenje

O RAZSTAVI:
Zanimanje za rastlinski svet oziroma za mikrokozmos narave v sodobni slovenski likovni umetnosti še zdaleč ni neznan pojav, vendar pa ravno v delu Anje Jerčič doživlja enega bolj sugestivnih ter vsebinsko doslednejših izpeljav. Njene upodobitve travniških rastlin, med njimi še zlasti detelje, ki se jim v zadnjih letih – bodisi v kombinaciji z rastlinami bodisi samostojno – pridružujejo upodobitve kompaktnih drevesnih debel oziroma gozda, ustvarjajo nenavadne, intrigantne mizanscene, ki poveličujejo svet narave ter ga na svojevrsten način vnovič odpirajo primarnemu človeškemu čudenju. Zaradi njene poudarjene neeksotičnosti ter vsakdanjosti bi denimo v navadni travniški detelji kot tudi v drevesnih deblih zaman iskali bogate plasti simbolnega; odločitev za tovrstne motive je zato treba iskati v umetničini subjektiviteti, v njenem zanimanju za specifične segmente živega sveta.
Kar se da natančno slikanje teh skrbno aranžiranih krhkih rastlinic, ki sicer domujejo v avtoričinem herbariju, soustvarja poligon za specifično čutno kontemplacijo; avtorica s premišljeno zasnovo ozadij, sestavljenih iz abstraktnih zaplat barvnih (ne)prosojnosti, ustvarja dramatična in skrivnostna slikovna polja, ki s kljubovanjem racionalnim zakonitostim tvorijo metaforične izlete onkraj vidnega, ne da bi ga scela izključevala.