31.05.2013
plesno drustvo Krokar
radioAKTIVACIJA

Sodobna multimedijska plesna predstava z naslovom radioAKTIVACIJA predstavlja plod ustvarjanja Plesnega društva Krokar. Predstava temelji na prepletu fotografije, video projekcij, kratkih filmov in seveda sodobnega plesnega uprizarjanja.
Ustvarjalce je pri zasnovi predstave s svojo kompleksno osebnostjo in miselnostjo navdihnil tudi Nikola Tesla: plesalke z odrskim uprizarjanjem tako prenašajo tudi sporočilo, da ples ni popoln in harmoničen brez zvoka oziroma glasbe, ki jo proizvajajo različnii nosilci zvoka.

Vzporedno z nastankom plesne predstave se je zaradi tesnega sodelovanja s fotografom Marijem Županom porodila tudi ideja o nastanku fotografske razstave, ki predstavlja spremljajoči del multimedijskega projekta.

Sodelujoči:
koreografija in izvedba: Deja Bečaj, Andreja Fir, Nikolina Lalić, Ana Ljubanović, Suzana Puškarić in Darija Vlah
projekcije: Dušan Smodej in Marijo Župan
oblikovanje glasbe in zvoka: Branko Cerjanec a.k.a. dj Cukki, Dominik Plut
kostumografija: Maja Bučan in Monika Bradica
luči: Tanja Deržanić
fotografija: Marijo Župan
grafično oblikovanje: Alenka Tomašič

Posebne zahvale:
Klub belokranjskih študentov, JSKD, občina Metlika, Belokranjski muzej Metlika, Osnovna šola Metlika, ter vsi posamezniki, ki so pripomogli k nastanku projekta.