6.12-17.12.2006
Suzi Bricelj
Narisano: Pariz-Novo mesto-Bratislava

Uveljavljena novomeška ilustratorka Suzi Bricelj se predstavlja s ciklom risb, ki nastaja neodvisno od njenega siceršnjega ilustratorskega dela. Tovrstna ustvarjalnost ji pomeni polje svobode, v katerem ni vezana na konkretna literarna besedila, kot je to primer pri klasični knjižni ilustraciji. Večinoma gre za slikovne zapise urbanega življenja, za hipne vtise z mestnih ulic, podzemne železnice, iz kavarn, knjigarn, skratka, za vizualizirane čustvene odzive na prostore, kjer se najraje zadržuje in ki ji neposredno vzbudijo željo po risanju. Narisani kraji/ambienti so večinoma označeni z ljudmi: z znanci, s prijatelji, z naključnimi mimoidočimi. Avtorica stopa z njimi v dialog skozi risbo – vodi jo namreč prepričanje, da tisto, kar misli ali čuti, lažje nariše, kot pa izrazi z besedo.

Postavitev razstave je v izhodišču zasnovana kot pripoved o treh mestih. Ker se je avtoričina strast do risbe razmahnila v Parizu v času njenega podiplomskega izobraževanja (ilustracija), se narativni lok začenja s francosko metropolo, kamor se avtorica redno vrača po navdih. Nadaljuje se z vizualnimi zapisi iz drugih dveh mest, ki sta ji ljubi in imata v njeni biografiji prav posebno mesto – njeno domače Novo mesto in Bratislava, ki je močno zaznamovala avtoričina študijska leta. Omenjeni cikel pa ima tudi izrazito »odprto« naravo, kajti Bricljeva ga nenehno dopolnjuje, sestavlja in plete v mrežo spominov na kraje, ki jih je obiskala, na ljudi, ki jih je spoznala in na dogodke, ki so se ji »zgodili«, ob tem pa anticipira tudi še nerealizirane situacije, ki nanjo še »čakajo«. Niti te mreže sestavljajo avtoričin zasebni musée imaginaire.

Tipična značilnost njenih risb je posvečanje vsakdanjim, večinoma povsem osebnim doživetjem ter skrbni artikulaciji intimne percepcije, ki delom podeljujejo posebno čustveno napetost. Pomen neposrednih čustvenih impulzov je sicer že prepoznavna značilnost njene ustvarjalnosti, kajti tudi na področju knjižne ilustracije se Suzi Bricelj izkazuje za senzibilno avtorico z izjemnim občutkom za različne odtenke in misterije osebne percepcije. Dela iz serije Narisano: Pariz-Novo mesto-Bratislava so vizualizirana na način psihogramov oziroma krokijev. Ti se skozi avtoričino nezavedno, ki služi kot prevodnik oziroma filter čutnih dražljajev, prek gestualno ekspresivne poteze svinčnika izražajo v čustveno intenzivne risarske konstrukcije. Avtorica uporablja risbo kot avtonomno zvrst izražanja, samostojen medij, ki ga raziskuje skozi različne risarske tehnike in formate. Cikel tako sestavljajo risbe manjšega formata, intimni zapisi v skicirko oziroma na kateri koli poljubni nosilec, ki je v danem trenutku pač bil pri roki. Večinoma uporablja tehniko risbe s tušem, lavirano risbo, svinčnik in kemični svinčnik. Del razstave je tudi video projekcija, na kateri so predstavljene tiste risbe, ki niso fizično razstavljene v galeriji.