17.02-10.03.2011
Goran Bertok
mrtva narava

V serijah Obiskovalci (2004), Post Mortem (2007) in Rdeča (2009) se Goran Bertok posveča zadnjemu stadiju človeškega telesa – smrti.

Bertok je skrajni naturalist, ki ga neskončno bolj kot simbolne konotacije človeškega konca (da o kakšnem moraliziranju sploh ne govorimo) zanimajo povedni detajli v svoji najčistejši prezenci. Zdi se, da ne po naključju: Bertok nas želi karseda neposredno soočiti s smrtjo, ki se dandanes, v času, ki poveličuje večno mladost, zdravje in lepoto, zdi nekaj povsem nesprejemljivega. Bertokova gesta je zato blasfemična prav toliko, kolikor je smrt danes odmaknjena v posebne ustanove in prepuščena armadi specialistov; kontroverzna je prav toliko, kolikor na smrt gledamo kot na nekaj neprimernega, nemoralnega, celo nehigieničnega.

Na Bertokovih fotografijah so pomembni so le ostanki tistega, kar je bilo nekoč človeško življenje. Bertokovo delo zaznamuje specifična dvojnost: njihova estetskost je v ostri opoziciji z upodobljeno snovjo. Prepričljivost fotografij se napaja ravno iz tega precepa – vendar njihova sugestivnost ni toliko posledica brezhibnega verizma, kot je bržkone plod zanikanja našega razuma, njegovih poskusov upirati se resničnosti podob, ki se v svoji morbidni nujnosti ponujajo na ogled.