22.10-9.11.2007
Viktor Bernik
everydayness

»V svetu, ki je bil resnično postavljen
na glavo
je resnično trenutek lažnega.«
Guy Debord

Razstavni projekt everydayness Viktorja Bernika problematizira razmerje med realnostjo in fikcijo, kot se manifestira skozi medijsko posredovanost podob. V današnjem času temelji percepcija realnosti na mediatiziranih, neavtentičnih podobah, ki so vse težje berljive, zaradi česar postajajo interpretacije dejanskosti poljubne, podobe pa vse bolj zmuzljive. Everydayness preizprašuje pomen podobe v javni sferi, ki jo določajo oblike množičnih spektaklov in posredovanost izkušnje. Odgovora na vprašanje, katere oblike odpora so v času, ko tradicionalna nasprotja (avantgarda – množična kultura, umetnost – kič, zasebno – javno) nimajo več kulturnega ali političnega vpliva, sploh še možne, Bernik ne daje. Izpostavi pa ga kot torišče razprav o statusu in pomenu vizualne kulture v sodobnem času, v dobi, ki polje vizualnega naseljuje s formami spektakla, paranoje in melodrame. Te ne sežejo do bistvenih problemov sodobnosti, temveč zgolj problematizirajo realnost. Konkretno življenje vsakega posameznika se z njimi degradira v spekulativni univerzum.

Avtor je v projekt everydayness s pomočjo teleprezence vključil dva različna in fizično oddaljena prostora, ki ju povezuje tretji – kiberprostor. Galerija Simulaker predstavlja vtis realne izkušnje, neposrednega življenja. Nakazana je z grobo materialnostjo prostorske strukture: stene, fasada, razpoke, reže, grafiti, plakati. Ta ambient, ki nekoliko spominja na milje pariških predmestij, figurira kot kontrast nedoločenega prostora ljubljanske Kapelice z izpraznjeno formo postavitve. V Kapelici je moč zaznati le zvok in množico utripajočih podob na ekranih, katerih del je s pomočjo internetne komunikacije v realnem času posredovan iz Galerije Simulaker. Scena v Kapelici tako predstavlja fiktivno podobo dogajanja, ki se odvija v Simulakru in se od tam zopet, v obliki medijsko posredovanih podob (ink jet tiska), popačena vrne nazaj.

www.kapelica.org