17.04-30.04.2010
Drustvo likovnih umetnikov Dolenjske
DLUD 16+

Razstava Društva likovnih umetnikov Dolenjske je zasnovana kot »salonski« pregled delovanja vseh aktualnih članov in članic društva. Slednji se na razstavi predstavljajo s po enim izbranim novejšim delom, ki naj kar se da verodostojno zaobjame njihova ustvarjalna hotenja. Zaradi skrajne heterogenosti likovnih nagovorov in posledično tudi vsebinskih poudarkov, na katere naletimo v opusih članic in članov društva, bi se strogo zarisana vsebinska konceptualizacija razstavnega projekta hitro izkazala za komajda izvedljivo; ob tokratni razstavi gre tako prvenstveno za polifonično predstavitev in hkratno preverbo skupka avtorskih pozicij, ki jih uokvirja društvo s svojim članstvom in ki se v danem trenutku kalijo na dolenjskem oziroma tudi na širšem belokranjskem in posavskem območju.

Na razstavi sodelujejo Hamo Čavrk, Rajko Čuber, Marija Koritnik Fajt, Mojca Lampe Kajtna, Jože Kumer, Roman Makše, Jože Marinč, Jožica Medle, Nataša Mirtič, Jasmina Nedanovski, Janko Orač, Andreja Potočar, Jože Slak, Gorazd Šimenko ter Uroš Weinberger.

Ob razstavi je izšel katalog, katerega izid je omogočila Krka, d.d.