6.07-25.07.2006
Marija Mojca Pungerčar
Bratstvo in enotnost

Projekt Bratstvo in enotnost je zgodba o dveh cestah in ljudeh, ki so ju zgradili. Dogaja se v okolici Novega mesta, kjer je letos potekala gradnja avtocestnega odseka Hrastje – Lešnica. Leta 1958 je na istem mestu potekala gradnja dolenjske magistrale, ceste Bratstva in enotnosti, ki so jo gradile prostovoljne delovne brigade iz bivših jugoslovanskih republik. Gre za izjemno koincidenco dveh gradbišč na isti lokaciji, ki tako predstavlja realno in simbolno polje, kjer se preteklost umika prihodnosti.

Razstava Bratstvo in enotnost se deloma navezuje na projekt Stereovizije, ki ga je avtorica ustvarila lani. V obeh projektih nastopajo fotografije, ki jih je posnel avtoričin oče Leopold Pungerčar. Leta 1958 je na cestnem gradbišču pri klancu Karteljevo fotografiral brigadirje, ki so tam delali in v barakah tudi stanovali. Fotografije so bile namenjene brigadirjem – kot spomin na udarniško delo. Na istem mestu je avtorica, po skoraj štiridesetih letih, s pomočjo fotografinje Nade Žgank, posnela poklicne gradbene delavce različnih podjetjih pri delih na novem avtocestnem odseku.

Projekt Bratstvo in enotnost dokumentira in interpretira gradnjo dolenjske avtoceste, obenem pa se navezuje tudi na zgodovinski kontekst prostora, kjer sedaj deluje galerija. Pred tem je na tej lokaciji obratovala mehanična delavnica, servis za prve mopede in fičke. Projekt in galerijski prostor povezuje mobilnost, njena infrastruktura in njun vpliv na tradicionalno lokalno okolje.

Nekdanje pojmovanje enotnosti je temeljilo na ideološki konstrukciji bratstva (človeški faktor, različnost, povezovanje, prostovoljno delo), današnja enotnost pa temelji na fordistični paradigmi, ki se kaže v uniformiranosti, enakem videzu, poenostavljeni funkcionalnosti in profitni naravnanosti.

Težko pričakovana sodobna avtocesta je temeljito spremenila lokalno pokrajino in način življenja na dolenjskem podeželju. S pojavom avtoceste in druge sodobne infrastrukture podeželje izginja, saj se meja med urbano in ruralno krajino zabriše.

Povzeto po tekstu Marije Mojce Pungercar, objavljenem na spletni strani

www.3via.org/bratstvo_in_enotnost

Producenta razstave Bratstvo in umetnost: LokalPatriot in KUD Trivia. Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Za pomoč se zahvaljujemo DARS-u in Zavodu SCCA-Ljubljana.